Unos 650 indigentes en la ciudad, de los que aproximadamente 50 se encuentran en fase terminal. 

Los miembros de la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE y CORUÑA SIN TECHO lamentamos que las medidas que se toman en lo referente a los indigentes sean siempre de tipo policial o caritativo por lo que proyectamos iniciar una recogida de firmas para que se tramite UNA LEY QUE COMBATA LA MARGINALIDAD.

Este hipotético texto debe garantizar a la persona un techo permanente tal y como recoge la constitución. Además el mendigo deberá recibir atención sanitaria y psicológica, especialmente cuando se encuentre en el peor nivel de degradación. Una vez que se cubren estas necesidades el indigente deberá participar en cursos de reciclaje formativo o de alfabetización si fuera necesario.

El paso siguiente seria que las administraciones públicas ubicasen al indigente en proceso de reinserción en un puesto publico de trabajo temporal, con preferencia en tareas sociales a cargo de las propias administraciones. El proceso de reinserción concluye cuando la persona esa empleable y puede lograr su independencia (VER MÁS) Blog de la Coordinadora Ciudadana Independiente y Comisión Sin Techo de la Coruña PARA LEER, COPIAR O IMPRIMIR CUALQUIER CARTEL O TROZO DE TEXTO, HACED CLICK SOBRE EL MISMO

viernes, 26 de julio de 2013

A PACD EN SANTIAGO O 25X

O nodo galego da PACD acudirá á manifestación do 25 de xullo baixo o lema “Que se lixe a troika. Non debemos, non pagamos!”
A Plataforma para a Auditoría Cidadá da Débeda (PACD) imos acudir baixo este lema á manifestación do 25 de xullo. Porque queremos reivindicar:

- Unha auditoría cidadá da débeda, que nos permita coñecer con todo detalle o proceso que nos trouxo a esta situación (9500 millóns de euros de débeda pública na Galiza, un 28% máis que hai un ano).
- O non pago da débeda ilexítima, é dicir, a débeda que foi contraida en contra dos intereses do pobo, a través da socialización das perdas do sector privado e dunhas políticas de austeridade derivadas da mesma. A débeda pública non é a causa da crise-estafa (supuña un 35,5% do PIB do estado español no 2007) senón unha consecuencia da mesma (84,1% a finais de 2012).
- O rexeitamento dos custes sociais que supon o seu pagamento, que, en forma de recortes e privatizacions dos servizos públicos e sociais (saúde, educación, transporte, dependencia,etc.), empobrecen á poboación.
- Que os responsáveis desta situación asuman as consecuencias políticas e penais da súa nefasta xestión.
- A derrogacion de todas as medidas contitucionais e legais que impoñen o pagamento desta ilexitima debeda.
- Unha verdadeira democracia, que implique unha transformación do sistema para poñer no centro a vida e os dereitos e condicións de vida das persoas. Así, entendemos a auditoría como un mecanismo de empoderamento, que contribúa a recuperar a soberanía do pobo, dotando á sociedade dunha ferramenta a través da cal loitar pola transparencia, a democracia e a xustiza social.
Sairemos da Alameda de Compostela, ás 12, baixo unha faixa co lema “Que se lixe a troika! Non debemos, non pagamos!” e convidámosvos a unirvos a todas aquelas persoas que compartides connosco o rexeitamento ao pago dunha débeda que é ilexítima e ás políticas de austeridade impostas pola troika e asumidas pola Xunta de Galiza. 
 Que se lixe a troika! Non debemos, non pagamos!
Publicado en : Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

No hay comentarios:

Publicar un comentario

No serán publicados los comentariosque contengan opiniones ofensivas o de mal gusto.